909 38 263 Petter 926 13 032 Vegar

FLISLEGGING

Flislegging er en av de grunnleggende renoverings- og byggetjenestene som utføres i privathus. Flis er miljøvennlige, har god varmeledningsevne når de brukes til varmegulv, og er heller ikke allergifremkallende. Derfor velger mange å legge flis på badet, kjøkkenet, gangen etc. Før man setter i gang med flislegging bør man behandle overflaten på en tilfredsstillende måte. Eventuell gammel flis må demonteres, overflaten må avrettes og pusses. Etter at overflaten er blitt behandlet kan man starte med flislegging. Har du først bestemt deg for å legge fliser bør du få inn kvalifiserte flisleggere til å gjøre jobben for deg. Winges Service AS har høyt kvalifiserte håndverkere innen renoverings- og byggetjenester. Vi har skaffet oss et godt rykte blant kundene, noe som gjør at stadig flere benytter seg av våre tjenester. Vi garanterer et profesjonelt resultat til en fornuftig pris.

 

PRISING


 

Det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder den totale prisen. Først og fremst er det type oppdrag og dets vanskelighetsgrad som gjenspeiles direkte i antall arbeidstimer brukt av en fagperson. Videre er kjøp av nødvendig materiale en utslagsgivende del av kostnaden. Kvadratmeterpris på legging av flis varierer avhengig av flisstørrelse og flisleggingsmetode. I tillegg bør det tas hensyn til tilleggskostnader som montering av sokkellist. Videre bør montering av hjørnelister iberegnes i den totale prisen.  De som ønsker å legge flis på et innebygget badekar eller på en dusjkant, må huske på tilleggsutgiftene knyttet også til dette. Prisoversalg gis snarest etter befaring.