Fornyet sentral godkjenning

Vi har fått oppdatert sentral godkjenningen og har nå godkjenning innen følgende grener:

› Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1